Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn expliciet de Algemene Voorwaarden van Amtron van toepassing. 

Amtron hanteert de voorwaarden van Nederland ICT 2020 zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover wordt u door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht.

De Algemene Voorwaarden van Amtron worden op verzoek kosteloos toegezonden.