De Wereld goed achterlaten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Amtron zijn we ervan overtuigd dat bedrijven niet alleen winst moeten nastreven, maar ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de maatschappij en het milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verweven in onze bedrijfscultuur en vormt een essentieel onderdeel van onze strategie.

We streven naar het leveren van excellente ICT-diensten met een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Onze toewijding aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen tijdelijke trend, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfsidentiteit. We zullen blijven innoveren en samenwerken met onze klanten, medewerkers en partners om duurzame en ethische oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere wereld.

Duurzame ICT-oplossingen:
Bij Amtron geloven we in de kracht van technologie om positieve veranderingen teweeg te brengen. We streven ernaar duurzame ICT-oplossingen te gebruiken die zowel onze klanten als het milieu ten goede komen.

Ethiek en transparantie:
Integriteit en transparantie zijn kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen. We streven ernaar om ethische gedragsnormen te handhaven in al onze activiteiten, inclusief het omgaan met klantgegevens en privacybescherming. We zorgen ervoor dat we voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en beveiliging.

Medewerkers en diversiteit:
Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter ons succes, en we koesteren een inclusieve en diverse werkomgeving. We bieden gelijke kansen voor alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, geslacht, etniciteit of leeftijd. We streven naar een gezonde werk-privébalans, ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en moedigen een cultuur van open communicatie en samenwerking aan.

Gemeenschap en filantropie:
We voelen ons sterk betrokken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn. We ondersteunen lokale initiatieven en goede doelen die bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van onze samenleving. Dit kan variëren van het bieden van technische ondersteuning aan non-profitorganisaties tot het stimuleren van onderwijsprogramma’s op het gebied van technologie voor kansarme jongeren.

Milieubescherming:
We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op het milieu en streven ernaar om deze impact te minimaliseren. We implementeren milieuvriendelijke praktijken in onze kantoren, zoals recyclingprogramma’s, energiezuinige verlichting en het verminderen van papiergebruik. Daarnaast werken we samen met leveranciers die zich inzetten voor duurzaamheid en zoeken we naar manieren om onze CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het bevorderen van telewerken en het verminderen van zakelijke reizen.